42 636 82 10 Łódź, ul. Kopernika 22 24h - czynne całą dobę.

RTG

 

     Na cyfrowym aparacie RTG zdjęcia wykonujemy szybko i sprawnie. Klienci od razu dostają płytę z nagranymi obrazami. Wskazaniem do diagnostyki rentgenowskiej jest:

  • podejrzenie złamania kości
  • podejrzenie skrętu żołądka
  • objawy ze strony układu krążenia i oddechowego: kaszel, duszność (np. podejrzenie zapadania tchawicy, kardiomiopatii, obrzęku płuc, zapalenia płuc, wodopiersia, nowotworów w klatce piersiowej)
  • podejrzenie ciała obcego w układzie pokarmowym
  • diagnostyka ciąży (ilość i wielkość płodów)
  • lokalizacja cieniujących ciał obcych w tkankach miękkich (np. pocisku po postrzale)
  • diagnostyka chorób zębów i przyzębia
  • nieuzasadnione powiększenie brzucha (np. przy wodobrzuszu czy obecności guzów w jamie brzusznej)

     Przypominamy, że do badania RTG potrzebne będą dwie osoby do przytrzymania zwierzaka. W przeciwnym razie pacjenta trzeba będzie spremedykować, by podczas wykonywania zdjęcia pozostawał nieruchomy. Premedykacja zwiększy koszty wizyty, poza tym nie zawsze jest możliwa ze względu na stan zdrowia pacjenta. Właściciele bądź opiekunowie zwierzęcia, którzy będą obecni przy wykonywaniu zdjęcia muszą być pełnoletni i bez przeciwwskazań do ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie (np. ciąża, rozrusznika serca, choroba nowotworowa, trwająca lub przebyta niedawno radioterapia).

Oferta